NME-Atelier

Natuur, Milieu en Erfgoed! Houdt het verleden levend, maakt het heden inzichtelijk en geeft vorm aan een duurzame toekomst!

NME-Educatie

Voor diverse opdrachtgevers ontwikkelt NME-Atelier schoolprogramma’s voor het primair onderwijs en secundair onderwijs in kader van o.a. duurzaamheid, milieu, natuur, klimaat, zwerfafval.

NME-Moerveld

Buitencentrum Moerveld ligt in het Limburgse groene hart tussen de drie grote steden Heerlen, Maastricht en Sittard. Hier staat de natuurlijke omgeving, de oerbeleving en het maken van duurzame keuzes steeds centraal.

NME-Zorg

Buitencentrum Moerveld manifesteert zich steeds meer tot een groene smeltkroes van educatie, zorg en gezondheid voor kind en ouder.

NME-Atelier

Educatie

Wij zijn NME-Atelier en verzorgen, sinds 2009, in Zuid Limburg lessen en activiteiten over natuur, milieu, duurzaamheid en erfgoed. NME-Atelier is een bedrijf met gedreven natuurliefhebbers, bedenkers en begeleiders van bijzondere kindgerichte activiteiten, waarin verbeelding en verwondering centraal staan.

Één van de belangrijkste overgangen in de ontwikkelingsfase van het (school) kind is immers de scheiding tussen fantasie en werkelijkheid en de eerste ervaring van wereldleed. Oftewel het verlies van Sinterklaas.

Ergens rond het 9e levensjaar (groep 5/6) ontwikkelt in het kinderbrein een ruimer perspectief. Papa en mama zijn niet meer alleswetend en alleskunnend. De schoonheid van het leven kent ook tragiek. De belevingswereld scheidt zich in de fantasie-wereld en de realiteit. Teleurstelling, verlangen, moraal krijgen opeens (een nieuwe) betekenis. Daarvoor waren fantasie en werkelijkheid minder gescheiden en was er minder vermogen de realiteit (perspectief) van afstand, duur, waarheid, leed, moraal te ervaren.

Tot de leeftijd van 9 jaar is de wereld eenvoudig en fantasie en werkelijkheid gaan vloeiend in elkaar over. Tot het moment dat Sinterklaas niet meer bestaat. Daarom is verbeelding zo cruciaal in het werk van NME-Atelier; het brengt je als het ware even terug naar de wereld van Sinterklaas waar iedereen de rest van ons leven zo naar terugverlangt.

Moerveld

Een logisch vervolg. Het kon niet uitblijven; keer op keer de verzuchting; ‘Leuk hoor, met al die spullen van school naar school, maar hoeveel meer kunnen we doen als we een locatie kunnen inrichten voor al onze oer-activiteiten, die we nu provisorisch in de klas doen….

Écht pijl en boog schieten, Atlatl werpen, vuur maken, brood bakken, (oer) soep koken, diersporen zoeken, in de natuur zijn in plaats van door de natuur lopen’.

Toen diende in 2011 Moerveld zich aan; een 1,2 hectare terrein tegen de rand van het Bunderbos met een recreatie-bestemming, centraal in de regio Heerlen, Sittard, Maastricht.

De gedreven natuurliefhebbers van NME-Atelier hebben destijds het terrein verworven om zo hun natuurbeleving-activiteiten nog meer te doen gelden en verder te ontplooien. Aanvankelijk voor de scholen en de buitenschoolse opvang. Maar anno 2019 manifesteert het centrum ook steeds meer als een openluchtlokaal voor zorg en gezondheid voor jong en oud.

Zorg

In deze verharde westerse maatschappij, wordt er veel van het kind en ouder verwacht. Kinderen moeten allemaal uitblinken en bollebozen zijn. Scholen zijn vaak puur gericht op het hoofd omdat ze worden afgerekend door de schoolinspectie. Muziek- en theater- lessen worden wegbezuinigd. Naar buiten met de kinderen, als de schaapsherder met zijn schaapskudde langs loopt, is er niet meer bij. Veelal draait het, vanaf de kleutergroepen, om toetsen en presteren.

Daarnaast heeft jong en oud veelal te maken met vol-geplande weekprogramma’s. Fatsoenlijk eten schiet er dan ook nog vaak bij in. In navolging hiervan wordt er steeds vaker, bij jong en oud, een punt bereikt dat ze niet meer mee kunnen. Ze vallen buiten de boot en komen ongewild in een grijs gebied terecht zonder te weten hoe hier ooit nog uit te komen.

Daar springt NME-Atelier op in door de mens weer in contact met zichzelf te laten komen middels o.a. aryalyoga, mindfullnes, DS Equicoaching, forest bathing, life-style-coaching, ayurveda, qwyl coaching, gezin in beweging, systeemopstellingen, wolf-flow en boeddhistische meditatie.

Buitencentrum Moerveld dient hierbij als uitvalsbasis en er wordt zoveel mogelijk gecoacht, behandeld of begeleidt in de gezonde buitenlucht tussen de metselbijtjes en staartmezen in. Ook hier is weer de strekking; Teruggaan naar de tijd van Sinterklaas waar verbeelding, verwondering, open milde houding, contact met je eigen kind-zijn centraal staat. Hoofd leeg maken, je omgeving kleiner maken, jezelf bevrijden van aannames/ overtuigingen/ vastgeroeste kaders om zo weer in contact te komen met de kern; je hart.

NME-Atelier Verbeeld, Verteld, Vertaald.