NME-Atelier

Natuur, Milieu en Erfgoed! Houdt het verleden levend, maakt het heden inzichtelijk en geeft vorm aan een duurzame toekomst!

NME-Educatie

Voor diverse opdrachtgevers ontwikkelt NME-Atelier schoolprogramma’s voor het primair onderwijs en secundair onderwijs in kader van o.a. duurzaamheid, milieu, natuur, klimaat, zwerfafval.

BC mOERveld

Buitencentrum Moerveld ligt in het Limburgse groene hart tussen de drie grote steden Heerlen, Maastricht en Sittard. Hier staat de natuurlijke omgeving, de OERbeleving en het maken van duurzame keuzes steeds centraal.

NME-Zorg

Buitencentrum Moerveld manifesteert zich steeds meer tot een groene smeltkroes van educatie, zorg en gezondheid voor kind en ouder.

NME-Atelier

Educatie

NME-Atelier verzorgt sinds 2008 in Zuid Limburg lessen en activiteiten omtrent natuur, milieu, erfgoed en duurzaamheid. Merendeel gevangen in leerlijnen!

NME-Atelier is een organisatie van bedenkers en begeleiders van bijzonder kindgerichte activiteiten voor:

  • het primair onderwijs; waarin verbeelding en verwondering centraal staat ‘ecologische basisvorming’
  • het secundair en vervolg-onderwijs; waarin je eigen leerproces centraal staat ‘waar sta ik en wat heeft het met mij te maken?’

BC mOERveld

BC mOERveld is een praktisch educatief buitencentrum waar NME-Atelier tot op heden educatieve activiteiten organiseert. Het behelst 1,2 ha recreatie-perceel verscholen tussen de agrarische akkers en het Bunderbos in gemeente Meerssen. Precies in de groene long tussen de grote steden Sittard, Heerlen en Maastricht met een afstand-spanne van 7 tot 15 km. 

Zorg

Om het totaal-plaat compleet te maken wordt er op het buitencentrum Moerveld ook zorg aangeboden. Zorg dat enerzijds gericht is op het kind en het gezin en anderzijds op het kind en de school: 

  • Moerveld kan via een alternatief schooltraject het kind helpen, omdat hij/ zij wegens omstandigheden niet via het reguliere onderwijssysteem meekomt, om toch aan een diploma te komen
  • Moerveld kan via een speciale zorg-traject het kind weer in zijn kracht zetten. Het kind staat hierbij centraal maar het gezin/ het systeem, waarin het leeft, wordt hierin nauw betrokken