Bos achter de Poort:

middenbouw groep 5/6!

We gebruiken en (her) kennen onze omgeving. Wij horen bij onze wachter

Leereffecten

Inhoud:
Een hele schooldag op Moerveld en in het bos, met een eigen (professionele) begeleider/ wachter per groepje kinderen van maximaal 6.

 • creatief natuurbelevingsprogramma van hoogwaardige (levensetsende) kwaliteit
 • hoe gedraag ik mij in het bos
 • hoe kan ik (even) bij de natuur horen
 • welke planten en dieren leven in ons bos
 • welke planten kun je eten
 • welke relatie bestaan er in ons bos

Uitgangspunten:

 • kinderen worden rechtstreeks aangesproken en doen mee in het verhaal en het theater van de
  wachters en mevrouw Fleur (die de kinderen in klederdracht verwelkomt en elke groep naar hun
  wachter brengt)
 • wachter spreekt de kinderen aan en vanuit een theatrale manier geeft hij de kinderen inzicht in
  verloren tradities, oude ambachten, oude volksverhalen en legende en de natuur
 • ui-model: uitnodigen, uitzoeken, uitvinden en opnieuw uitdagen
 • open en veilige sfeer. kinderen zich vrij bewegen en uiten
 • de kinderen gaan samen met de wachter op (onder)zoek. Vanuit verwondering en respect
 • werkvormen gericht op onderzoek, verbeelding, verkennen, uitwisselen, expressie
 • de wachter geeft de kinderen hét voorbeeld hoe te gedragen in de natuur/ omgeving

Leereffecten:

 • kinderen leggen verbanden hoe dingen tot elkaar verhouden
 • kinderen krijgen inzicht dat aan alles in hun omgeving een verhaal aan vast zit
 • kinderen voelen zorg en verantwoordelijkheid voor alles in hun omgeving, inclusief de dieren, de natuur en de bomen
 • leerkrachten zien hun kinderen eens van een totaal andere kant
 • kinderen leren zuinig om te gaan met hun omgeving
 • kinderen voelen trots en trauma’s van hun voorouders

Direct contact

Madeleine Scheeren
NME-Atelier

Bos achter de Poort;

maakt onderdeel uit van de Omgevings- leerlijn en wordt in gemeente Meerssen gratis aangeboden met dank aan Gemeente Meerssen