In Limburg staat een huis:

bovenbouw groep 7/8!

Hoe staan de dingen in mijn omgeving in relatie tot de Wereld? Vanwaar & waar naar toe?

Leereffecten

Inhoud:
Hoe leefden onze voorouders en hoe verhoudt zich dat met het heden? en met de toekomst? Op een levensechte oerplek op Moerveld komen de meespeelverhalen zoals o.a. van Raf en de mammoet pas echt tot leven. Moerveld biedt niet alleen een oersfeer maar ook een bijna levensecht practicum: echt boogschieten, altalt-werpen, vuurpijlen maken, sieraden maken van bot en been. Vaardigheden van onze voorouders die we inzetten voor het creëren van een duurzame toekomst.

Uitgangspunten:

 • kinderen worden op hun zelfbewustzijn aangesproken
 • gastdocent is aangever voor het leren: samen op zoek
 • ui-model: uitnodigen, uitzoeken, uitvinden, uitdagen
 • open en veilige sfeer. kinderen kunnen zich vrij uiten
 • werkvormen gericht op onderzoeken, verbeelding, herkennen, uitwisselen, expressie
 • verhaal en verbeelding als metafoor/ voorstelling van de werkelijkheid
 • toekomst ontstaat uit het verleden
 • wij kunnen de toekomst aan
 • Spanne: een ochtend/ dagdeel

Leereffecten:

 • kinderen maken onderscheid tussen eigen behoeften en die van anderen
 • kinderen ontwikkelen een positief, hoopvol toekomstbeeld
 • kinderen leren over de relaties tussen mens-natuur en leefomgeving, door de tijden heen
 • kinderen krijgen inzicht in oude gewoontes en leefstijlen
 • kinderen voelen zich veilig in een theatrale ambiance
 • kinderen uiten hun creativiteit tijdens dit programma
 • leerkrachten zien hun kinderen eens van een totaal andere kant
 • kinderen leren onderscheid tussen duurzaam en niet duurzaam handelen en beseffen de consequenties van niet duurzaam handelen
 • kinderen weten dat ze zelf kunnen bijdragen aan duurzaamheid

Direct contact

Madeleine Scheeren
NME-Atelier

In Limburg staat een Huis;

maakt onderdeel uit van de Omgevings- leerlijn en wordt in gemeente Meerssen gratis aangeboden met dank aan Gemeente Meerssen