Sloddervos & Scheetebreed:

middenbouw groep 5/6.

Hoe werkt het? Waarvoor dient het? Wat heb ik eraan?

Leereffecten

Inhoud:
Drie dynamische gastlessen met een (vervolg) verhaal als kern en aanleiding, gekoppeld aan praktische werkvormen ter ondersteuning.

 • wat is zwerfafval?
 • wie maken zwerfafval?
 • de natuur kent geen afval
 • gevolgen van zwerfafval (op parkniveau)
 • mogelijke oplossingen voor zwerfafval
 • kringlopen in de natuur
 • afval scheiden/ hergebruik
 • cradle to cradle (in het park)

 

Uitgangspunten:

 • kinderen worden aangesproken
 • gastdocent is aangever voor het leren in de groep; samen op zoek
 • ui-model: uitnodigen, uitzoeken, uitvinden, uitdagen
 • open en veilige sfeer. Kinderen mogen en kunnen zich vrij uiten
 • gericht op onderzoeken, verbeelding, herkennen, uitwisselen, expressie
 • beelden en verbeelding als metafoor/ voorstelling van de werkelijkheid
 • Spanne 3 keer 2 uur met tijdspanne van een week tussen elke les

 

Leereffecten:

 • Kinderen ervaren dat het moeite kost om de (directe) omgeving schoon/ leefbaar te houden
 • Kinderen voelen zorg en verantwoordelijkheid voor hun omgeving, voor dieren, voor de natuur
 • Kinderen ontwikkelen handelingsperspectief/ een eerste aanzet voor hun eigen bijdrage aan duurzaamheid
 • Kinderen leren zuinig omgaan met materiaal, afval scheiden
 • Kinderen ontwikkelen een positieve houding naar de natuur en hoe hoe afval op straat te voorkomen

Direct contact

Madeleine Scheeren
NME-Atelier

Sloddervos & Scheetebreed; maakt onderdeel uit van de leerlijn Trash Watchers en wordt in gemeente Sittard/Geleen, Leudal, Roerdalen, Maasgouw, Valkenburg, Echt/Susteren gratis aangeboden met dank aan de reinigingsdienst RWM, reinigingsdienst RDM, gemeente Echt/ Susteren en gemeente Meerssen