QWYL Coaching

Werkfit- en reïntegratie- trajecten die gepaard gaan met een, wellicht, wat ongewoon pedagogische premisse; namelijk veel pret en plezier.

Voorproefje:

De doelgroep waarop Qwyl Coaching zich voornamelijk richt zijn jongeren die op een of andere manier de reguliere boot missen qua gedrag en niveau. Het gaat voornamelijk om WA-jongeren:

  • die op weg willen gaan naar een zelfstandig bestaan maar nog aangewezen zijn op ondersteuning met betrekking tot het leren zelfstandig wonen en werken
  • die willen functioneren binnen maatschappelijk geaccepteerde kaders
  • die hun toekomstwens willen laten uitkomen.

Voor meer informatie en kennismaking

Richard Rameckers
Eigenaar QWYL Coaching

Of je nu van het UWV bent of van de gemeente, werkzoekende of PGB-afhankelijke? Op buitencentrum Moerveld wordt er óf in de moestuin óf met leembouw óf met de dieren óf anderszins gewerkt. Altijd in ieders eigen tempo en de programma’s worden op maat, en wens, afgestemd. Professionals en amateurs hand in hand.