Wolf-floW

Je bent wat je bent en je wordt wat je voelt

Voorproefje:

Ieder mens staat in voortdurende wisselwerking met de wereld om zich heen. Met Wolf-flow gaat Madeleine een stap verder dan het gangbare ‘honden-spiegelen’ met therapiehonden. Ze heeft de kracht en de kwaliteit van haar eerste wolfhond ‘Kangee’ ontdekt tijdens haar werkzaamheden met autistische kinderen op buitencentrum Moerveld. De stoere verschijning in combinatie met het hoog sensitieve karakter van de wolfhond maakt dat deze honden een bijzondere wisselwerking hebben met kinderen. Nu enkele jaren later, heeft Madeleine zich inmiddels gespecialiseerd in het gedrag van de wolfhond van waaruit ze een vertaalslag naar het hulpbehoevend kind kan maken. Tijdens het samenzijn van het kind met de wolfhond wordt er beroep gedaan op het hart, niet op het hoofd. Door de levendige wijze waarop Madeleine haar opgedane kennis verweeft met alledaagse ervaringen worden deze van hun alledaagsheid ontdaan en ontstaat er een verrassend perspectief op het kind.

Voor meer informatie en kennismaking

Madeleine Scheeren
Wolf-floW

Vanuit WMO en jeugdzorg (PGB-gelden) worden zowel de Equicoaching- sessies als de wolf-flowsessies bekostigd. Voor bedrijven, voor een teambuilding-sessie, hanteren wij speciale tarieven! Voor geïnteresseerden geven wij workshops!