NME-Atelier

NME-Atelier is Natuur, Milieu- en- Erfgoed op maat.

Madeleine Scheeren

Is als directeur van NME-Atelier een gedreven organisator die goed is in het begeleiden- en initiëren- van projecten en het samenbrengen van de nodige contacten hieromtrent; hét fundament! Op dit fundament wordt er, door meerdere samenwerkingspartners, voor gezorgd dat er een stevig bouwwerk komt te staan. Een bouwwerk dat tastbaar wordt door bijzondere, kind- en publiek- gerichte (buiten) activiteiten waarin verwondering, verbeelding en spelen centraal staan.

Natuur

Wat vroeger gewoon was, moet je nu stimuleren. Wie als kind de natuur heeft leren waarderen, zal er later ook beter voor zorgen. Vervreemding van de natuur kan uitlopen op ontaarding. Vertrouwdheid met het landschap waarin men opgroeide gaat verloren, er treedt vervreemding op/ verlies aan identiteit/ verlies aan verleden/ verlies aan natuur; dit moet hersteld worden.

Milieu

De geschiedenis heeft geleerd dat de mens heel inventief kan zijn. Tot nu toe heeft dat echter geleid tot aantasting van het milieu. Laat de toekomst ons leren dat diezelfde inventiviteit kan leiden tot een schoon milieu en daarmee tot een goede toekomst voor diegenen die na ons de aarde bevolken.

Erfgoed

Omdat een volk, dat in het heden leeft en het verleden niet kent, gevaarlijk doelloos naar de toekomst zweeft. Moge daarom erfgoed-educatie enig houvast geven in een tijd waarin zo hartstochtelijk naar nieuwe levenswaarden wordt gezocht.

Duurzaamheid

Het is ondenkbaar dat we een nieuwe generatie kunnen opvoeden met de gedachte dat ze net zoveel kunnen krijgen als wij, of zelfs meer. Ze kunnen wel meer krijgen, maar dan gemeten aan een andere kwaliteitsnorm. De opgroeiende generatie moet absoluut een ander beeld krijgen van haar plaats in de gemeenschap en op deze aarde dan de vorige twee generaties hebben gehad. Ze zullen zichzelf moeten zien binnen het kader van het hele ecosysteem.